MODIFIKASJON & OPPGRADERING


  • Kontakt oss +47 22 54 20 00

Få et tilbud


Fuglesangs er sammen med våre leverandører involvert i absolutt alt fra A til Å i pumpenes levetid. Vi leverer nye pumpesystem, installerer og utfører service, overhaler i våre verksted i Oslo og Skien, modifiserer og oppgraderer for lengre levetid og økonomi.

Driftspunktet kan ha endret seg fra slik det var opprinnelig som følge av at produksjonen har endret seg, og med andre driftspunkt kan man ofte ha lavere virkningsgrad, mer støy og vibrasjon samt økte vedlikeholdskostnader.

Vi kan oppgradere pumpene dine slik at de møter de nye driftspunktene. Dette kan gi enorme energibesparelser og reduserte vedlikeholdskostnader. Oppgradering istedenfor nykjøp er også bedre for miljøet.

 

Vi kan tilby

-Forstudie for å fastslå de nye driftsbetingelsene

-Relevante beregninger og simuleringer  

-3D skanning for reversert engineering

-Produksjon av nye deler

-Test og bekreftelse av oppgradert pumpe VS nytt driftspunkt

-Støtte til installasjon/oppstart ved behov

Andreas B. Larsen
Andreas B. Larsen

Business Developer

M. +47 91 19 41 34
E. abl@fuglesangs.no


Har du et spørsmål?

+47 22 54 20 00