Vannkraft

Fuglesangs har gjennom flere generasjoner levert produkter og løsninger til vannkraftindustrien. Med mange års erfaring fra produksjon, leveranse og utførelse av vedlikehold og oppgraderinger på området har vi opparbeidet oss bred erfaring og gode referanser. Våre gode samarbeidsavtaler med anerkjente internasjonale produsenter innen pumper, tetninger, hydraulikk og komposittmaterialer, i kombinasjon med meget kompetente medarbeidere, gjør at vi til enhver tid kan tilby de beste produktene. Samtidig leverer vi de mest innovative, lønnsomme og miljøeffektive løsningene tilgjengelige i markedet. I tillegg til å være leverandør direkte til kraftverkseiere, leverer vi også produkter og løsninger som underleverandør til større prosjekter gjennom store entreprenører som f.eks. Andritz, Rainpower, Voith m.fl.

 

LUKEVARME

Isdannelser og fastfrysing av reguleringsluker er en utfordring mange av våre kunder står overfor i vinterhalvåret. Fuglesangs sine løsninger forhindrer fastfrysing og beskytter varmekablene på lukene mot isdannelse. Våre løsninger med bruk av ARC-kompositt, hvor vi legger varmekablene på våt side av lukene, er en spesialitet vi har utført på flere større anlegg. Dette har beviselig økt driftssikkerheten på våre kunders anlegg, og gitt målbar energibesparelse og en bedre varmefordeling i lukene. ARC kompositt kan også anvendes på sideskjold, lukegroper og på inntaksrister.

 

LUKESYLINDRE

Fuglesangs leverer alle typer sylindre. Eldre lukeløsninger med kjede- og drevdrift krever med tiden større grad av vedlikehold. Vi tilbyr oppgradering til hydraulisk drift. Hydraulisk styrte anlegg gir nøyaktig, enkel og sikker styring av luker. Vi kan levere sylindre med slaglengder opp til 15 meter og diametere opp til 1000 mm.

 

LENSE- OG KJØLEANLEGG

Vi leverer komplette system for lense- og kjøleanlegg. Systemene fra Fuglesangs kan leveres med automatisk styring, alternering, overvåking, varsling og logging. Vi utfører også oppgradering av eksisterende anlegg med produkter som pumper, tetninger og styresystem samt at vi utfører service. Vi gjør denne type oppdrag på jevnlig basis, for en rekke kunder i det norske markedet, blant annet for Glitre Energi, Hafslund og E-CO energi. Fuglesangs leveranser innebærer prosjektering, prosjektledelse samt installasjon av rør, ventiler og elektro.

 

SERVOER

For regulering av ledeskovler og hovedventil, leverer og installerer vi hydrauliske servoer som gir en nøyaktig og sikker styring for åpning og lukking ved hjelp av givere og signalbryter.

Frank Nymoen
Frank Nymoen

Salgsingeniør/ Sales Engineer

M. +47 91 54 20 20
E. fny@fuglesangs.no


Har du et spørsmål?

+47 22 54 20 00