Miljø og Energi

Drift og vedlikehold av pumper og roterende utstyr er vanligvis 5 – 10 ganger dyrere enn selve investeringen, og med fokus på rett løsning til brukeren kan man gjøre store besparelser.

Fuglesangs har hatt dette som misjon siden 1982, med bruk av tetningsløsninger fra Chesterton og forskjellige pumpeteknologier fra anerkjente produsenter.

Chesterton har i en årrekke arbeidet med optimalisering og utvikling av vedlikeholdsprodukter til denne sektoren i tillegg til mekaniske tetninger.

Våre oppdrag innenfor vann, avløp og fjernvarme er ofte vedlikehold, oppgraderinger eller fornying av utstyr, men vi leverer også komplette robuste systemer til nye installasjoner.

Visste du at?

Fuglesangs er opptatt av fjernvarme, denne teknologien kan implementeres i forskjellige prosjekter hvor dekarbonisering, energieffektivitet, bærekraft og driftskostnader er de viktigste faktorene!

Du kan også kontakte oss for mer informasjon om hvordan fjernvarme kan implementeres mer effektivt for dine prosjekter!

Frank Larsen
Frank Larsen

Salgssjef / Sales Manager

M. + 47 91 83 94 31
E. fla@fuglesangs.no


Har du et spørsmål?

+47 22 54 20 00