Vannkraft

Vannkraft

Fuglesangs har gjennom flere generasjoner levert produkter og service, samt enkle og kompliserte løsninger til vannkraftindustrien. Typisk kan vi nevne splittede mekaniske akseltetninger til store vannkraftturbiner. Vi har stort fokus på gode miljømessige løsninger. Vi leverer direkte til kraftverkseiere og/eller deres underleverandører.

 PUMPER OG TETNINGSTEKNIKK

Fuglesangs leverer et stort spekter av tørroppstilte og nedsenkbare pumper. Vi har levert store pumper til pumpekraftverk (3,4 MW), samt senere år hatt flere gode leveranser av komplette lensepumpe-system. Vi har Norges første ISO 14414-akkrediterte revisor som kan gjøre en pumpe-energieffektiviseringsanalyse hos våre kunder.

Ved siden av å levere et fullt spekter av mekaniske akseltetninger og leppetetninger, leverer vi flettepakning i spesial lengder og pakker om store rørgater, samt annet utstyr.

SMØREMIDLER

I Fuglesangs smøremiddelavdeling har vi nå bygget opp unik kompetanse. Ved siden av å tilby hydraulikkoljer, smøreoljer og fett, kan vi gjøre jobben hos kundene våre; smøre, etterfylle, ta prøver, hjelpe til med analyse og tolkning av prøvene med mer.

Når det gjelder miljøsmøremidler og hydraulikkoljer har vi startet et program sammen med SINTEF og produktleverandører der vi sammen med vannkraftseiere utreder og forbereder konvertering til EAL-oljer (Environmentally Acceptable Lubricants). Igjen har vi høyt fokus på miljø. Vi forventer at miljøkravene til smøremidler vil bli kraftig skjerpet i løpet av de nærmeste årene.

HYDRAULISKE SYLINDRE OG ANNEN HYDRAULISK MASKINVARE

Fuglesangs har i over 30 år, med suksess, levert nye sylindre og oppgradert gamle. Hydraulisk styrte anlegg gir nøyaktig, enkel og sikker styring av luker. Vi kan levere sylindre med slaglengder opp til 15 meter og diametere opp til 650 mm.

I vårt verksted i Oslo har vi to slaktebenker for sylindere, og utfører komplett overhaling, inklusive evt. bytte av øye/stang eller krombelegg av stenger mm. Vi oppgraderer tetningsystemet med Chesterton EPS for økt levetid. Vi har nødvendig utstyr for funksjons og lekkasje test.

LUKEVARME

Isdannelser og fastfrysing av reguleringsluker er en utfordring mange av våre kunder står overfor i vinterhalvåret. Fuglesangs sine løsninger forhindrer fastfrysing og beskytter varmekablene på lukene mot isdannelse. Våre løsninger med bruk av ARC-kompositt, hvor vi legger varmekablene på våt side av lukene, er en spesialitet vi har utført på flere større anlegg. Dette har beviselig økt driftssikkerheten på våre kunders anlegg, og gitt målbar energibesparelse og en bedre varmefordeling i lukene. ARC kompositt kan også anvendes på sideskjold, lukegroper og på inntaksrister.

LENSE- OG KJØLEANLEGG

Vi leverer komplette system for lense- og kjøleanlegg og overhaler og oppgraderer også disse.

SERVOER

For regulering av ledeskovler og hovedventil, leverer og installerer vi hydrauliske servoer som gir en nøyaktig og sikker styring for åpning og lukking ved hjelp av givere og signalbryter.

INGENIØRTJENESTER

Fuglesangs leveranser innebærer prosjektering, prosjektledelse samt installasjon av rør, ventiler og elektro.

Frank Nymoen
Frank Nymoen

Salgsingeniør/ Sales Engineer

M. +47 91 54 20 20
E. fny@fuglesangs.no


Har du et spørsmål?

+47 22 54 20 00