default logo
 • SYRESKADER
  På betonggulv
 • ARC 791
  Påføring
 • ARC 791
  Beskytter betonggulv
 • ARC 791
  mot mekanisk og kjemisk slitasje

Betong

ARC betong komposittsystem (CCS) reparerer, gjenoppretter og beskytter alle konstruksjoner og overflater av betong. Abrasjon, påfølgende krakkelering og generell nedbryting forårsaket av temperatursvingninger er en utfordring som mange av våre kunder i det skandinaviske markedet står overfor. CCS fra ARC er meget effektiv i bruk, og har blant annet som egenskap at det vitenskapelige utviklede komposittmaterialet etterligner betongens egenskaper ved temperaturskiftninger, og oppfører seg dynamisk i samsvar med hvordan betongen trekker sammen eller utvider seg. Dette gir meget god beskyttelse mot oppsprekking og generelle abrasjonsskader. Både på tørre og våte flater, samt utendørs og innendørs.


ARC kompositt på betong

Løsning og prosess ved tetning av betongflater.

ARC kompositt på metall

Løsning og prosess ved skader på metall.