Oslo Kommune

Hvordan reduserte vi strømregningen til Oslo kommune?

Oslo kommunes egne undersøkelser og erfaringer viste at pumpestasjonen fungerte bra selv om pumpene var 29 år gamle. Masteroppgaven «Energioptimalisering av pumpestasjoner i Oslo kommunes drikkevannsnett» (Rune Myra, 2016) og Fuglesangs antagelser i samråd med kommunen sannsynliggjorde at man med relativt enkle midler kunne effektivisere de gamle pumpene. Etter møter og presentasjon av Fuglesangs Energioptimaliserings-program, ble det bestemt at en av pumpene skulle tas ut for å gjøre en oppgradering med belegging med Chestertons lavfriksjonsbelegg ARC. Resultat før og etter skulle måles og logges ved Fuglesangs testanlegg.

Basert på energipris 0,70 kr/kWh viste målingen at kostnaden for oppgraderingen ble nedbetalt på kun 10 måneder.

Etter dette gode resultatet, ble de tre siste pumpene også overhalt. Dette ga en total energibesparelse for pumpestasjonen på over kr 750.000,- i 2021. I tillegg til energibesparelsen gir denne typen oppgradering mer slitasjemotstandige og pålitelig pumper.

Vi har flere eksempler på at pumpestasjonene reduserer strømforbruket med rundt 20% etter at Fuglesangs har overhalt og belagt pumpene med Chesterton ARC.