Nordasfalt: Pumper og tetninger

Case study med Tuthill Global Gear 550 med Chesterton S10 tetning.

Pumpene ble levert av Fuglesangs AS i 2010 til Nordasfalt AS i Bodø. Pumpene ble satt opp til å pumpe bitumen i asfaltproduksjonen ved et av anleggene til Nordasfalt. Leveringen besto av en rekke pumper som ble bygd om av Fuglesangs til å bruke Chesterton mekanisk tetning. Problemet med pumping av bitumen er høy viskositet ved lave temperaturer. Tuthill Global Gear er en intern girpumpe med en modulær designfunksjon, dette minimerer vedlikeholdskostnader og lagerbeholdningen i forhold til andre interne girpumper.

Denne ombyggingen viste seg å være et vellykket prosjekt. Pumpene gikk smertefritt til 2015, hvor de da ble overhalt av Fuglesangs. Etter overhalingen har pumpene fungert uten problemer.

Kombinasjonen Tuthill Global Gear og Chesterton mekanisk tetning er en effektiv måte å sørge for en problemfri oppskrift på bitumen-applikasjoner.

Fordeler med Tuthill GG:

  • GlobalGear® er en heavy-duty intern girpumpe.
  • Heavy-duty trust lager
  • Heavy-duty bracket for opplagring av mekanisk tetning
  • Tungsten karbid lager
  • Chrome Oxid belagt Idler Pin
  • Herdet aksel
  • Tutrided (lavtemperatur nitrogen herding av jern)