Kårstø prosessanlegg BFW: Pumper og kondensatpumper

Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland er Europas største anlegg når det kommer til transportering og behandling av gass og kondensat fra norsk sokkel. Målet med prosjektet var å konvertere to pumper drevet av dampturbiner til moderne elektriske motorer, inkludert full instrumentering og støyhetter (noise hoods), i henhold til siste NORSOK og TR Equinor-krav.

Dette prosjektet bel gjennomført i samarbeid med AIBEL hvor Fuglesangs stod for engineering, design samt produksjon av baseplate-adaptere for modifikasjon og levering av motorer, støyhetter (noise hoods), koblinger og instrumentering for nødvendig oppgradering av to pumpeskidder.

 

Motoreffekt BFW-pumpe: 850kw (6600V).

Motoreffekt Kondensatreturpumpe: 90kw (690V).

 

Sitat fra AIBELs prosjektbeskrivelse

«Elektrifiseringen av BFW-pumpene på Åsgard-systemet er prioritert etter drift. Dette

skyldes større mulighet for å dumpe damp på Åsgard-systemet fremfor Statpipe

systemet. For tiden er det overskudd av damp som går til Statpipe-systemet og ved elektrifisering

av ovennevnte 2 utstyr er dampoverskuddet beregnet å bli redusert med maksimalt

på 11 tonn damp i timen. Dette vil redusere utslippene med 15 000 tonn CO2/år og 10 tonn NOx/år 

på  Kårstø på grunn av 7 MSm3/år mindre gassforbruk».

 

Vi takker AIBEL og Equinor for å ha valgt Fuglesangs for denne jobben.