KANFA Blue Eagle FPSO, Meksikogolfen: Blackmer System One-pumpe

KANFA gjennomførte og leverte en topsite installasjon for prosjektet Blue Eagle FPSO som hadde sin første suksessfulle operasjon i begynnelsen av 2022. Fuglesangs tok del i denne prosessen ved å bidra med design, montering og testing av en Blackmer System One-pumpe i vårt moderne anlegg på Alnabru i Oslo.

I samarbeid med KANFA ble vi enig om å benytte en Blackmer System One-pumpe for varmsand-slurry. Dette var en pumpe med åpen impeller for å håndtere partikler på en effektiv måte. Her benyttet vi også Superduplex-materiale i henhold til API og ASME/ANSI-standarder noe som var en viktig faktor for denne installasjonen. Videre valgte vi å benytte en dobbel mekanisk tetning med API53 tetningssystem og luftkjøler fra FLUITEN.

IMG_20191205_155421