Hydro A-Store-sjøvannspumper

Case story – Leveranse Hydro Karmøy Pilot

Hydro Karmøy

I 2016 vant Fuglesangs AS prosjektet for leveranse av 2 store sjøvannspumper for kjølevann og gass rensing til Hydro Karmøy sin aluminium produksjon. Pumpene er av typen VLT, langakslede pitpumper, installert i egen sjøvannsstasjon. Sjøvannspumpene ble levert i Super Duplex materialkvalitet for lang levetid.

Dette er sett på som kritisk utstyr for drift av hele anlegget og Fuglesangs valgte å gå inn med kvalitetspumper fra Rurhrpumpen, hvor vi har god erfaring fra tidligere leveranser.

Pumpene skal hver for seg levere 2900m3/h mot en teoretisk løftehøyde på opptil 50mvs. Begge pumpene er satt opp med drift av motor og omformer fra ABB, som sørger for optimal drift til enhver tid. Kunde hadde krav til høy virkningsgrad på pumpene og vi leverte pumpene med en virkningsgrad rett oppunder 90%.

Det er installert Chesterton 442 splittede mekanisk tetning på begge sjøvannspumpene for enkel og problemfri drift og vedlikehold. Chestertons 442 tetning muliggjør tetningsbytte uten og fjerne noen andre enheter fra installasjonen da den kan deles i 2 like deler.

I tillegg til sjøvannspumpene, ble det levert 2 mindre tørroppstilte likeretterpumper for intern sirkulasjon av industrivann. Begge pumpene ble levert av Ruhrpumpen med motor og omformer levert av ABB. Pumpene er tatt ut for 900 m3/h mot 30mvs.

Fuglesangs har levert og utført den mekaniske installasjonen av begge pumpepakkene, hvor vibrasjon og støy var og er viktig for kunden.

Pumpene er utstyrt med vibrasjonsovervåkning for å kunne forutse fremtidig service behov og blir logget lokalt av driftsavdelingen. I tillegg er det overvåkning av trykk, mengde og temperatur for å til enhver tid ha best mulig bilde over tilstanden til pumpene.

Alt dette vil i sum gi kunden en trygg og driftsikker installasjon for mange år fremover.

Pumpene har gått problemfritt siden våren 2017 som forventet.