Hydro: Store sjøvannspumper

Leveranse Hydro Karmøy Pilot

I 2016 vant Fuglesangs AS prosjektet for leveranse av to store sjøvannspumper for kjølevann og gassrensing til Hydro Karmøy sitt nye pilotprosjekt. Pumpene er av typen langakslede pitpumper, installert i egen sjøvannsstasjon.

Dette er å se på som kritisk utstyr for drift av hele anlegget og Fuglesangs valgte å gå inn med kvalitetspumper i Super Duplex med høy virkningsgrad.

Pumpene skal hver for seg levere 2900m3/h mot en teoretisk løftehøyde på opptil 50mvs. Begge pumpene er satt opp med drift av motor og omformer fra ABB, som sørger for optimal drift til enhver tid. Kunde hadde krav til høy virkningsgrad på pumpene og vi leverte pumpene med en virkningsgrad rett oppunder 90%.

Det er installert Chesterton 442 splittede mekanisk tetning på begge sjøvannspumpene for enkel og problemfri drift og vedlikehold. Chestertons 442 tetning muliggjør tetningsbytte uten å løfte av motoren for å frigjøre akseltappen. Tetningen er delt i to halvdeler som enkelt monteres rundt akslingen. 

I tillegg til sjøvannspumpene, ble det levert to mindre tørroppstilte likeretterpumper for intern sirkulasjon av industrivann. Begge pumpene ble bygget på skid i vårt vekrsted med motor og omformer levert av ABB. Pumpene er tatt ut for 900 m3/h mot 30mvs.

Fuglesangs har levert og utført den mekaniske installasjonen av begge pumpepakkene, hvor minimering av vibrasjon og støy er viktig for kunden.

Pumpene er utstyrt med vibrasjonsovervåkning for å kunne forutse fremtidig servicebehov og blir logget lokalt av driftsavdelingen. I tillegg er det overvåkning av trykk, mengde og temperatur for og til enhver tid ha best mulig kontroll over tilstanden til pumpene.

Alt dette vil i sum gi kunden en trygg og driftssikker installasjon i mange år fremover.

Pumpene har som forventet gått problemfritt siden våren 2017.

På grunn av den høye virkningsgraden og problemfri drift, ble vi i 2019 tildelt kontrakt på utskifting av eksisterende sjøvannspumper – 3 stk. med 550 KW motor - for å bedre driftssikkerhet og spare strøm. Dette utløste ENOVA midler da vi økte virkningsgraden fra 62% til 87%.