Greve Biogass: Mekaniske tetninger

Case study: Den Magiske Fabrikken og Fuglesangs AS som leverandør

Ved Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg gjenvinnes matavfall og husdyrgjødsel til klimavennlig biogass og verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat. Matavfallet kommer blant annet fra ca. 1 million innbyggere på Østlandsområdet. Husdyrgjødselet kommer fra landbruket i Vestfold. I 2017 ble det gjenvunnet ca 106.000 tonn matavfall og husdyrgjødsel, noe som gav en biogassproduksjon tilsvarende 5,1 millioner liter diesel. Biogassen benyttes som drivstoff til renovasjonsbiler, busser, trailere og andre kjøretøy.

Den Magiske Fabrikken bidrar til en betydelig reduksjon av klimagassutslipp, grønn vekst og verdiskapning i regionen.

Fuglesangs arbeider tett med kunden og leverer pumper og slitedeler til hele anlegget. Fabrikken er hele tiden i utvikling. Ved behov for mindre endringer, oppgraderinger og andre løsninger, bidrar Fuglesangs pumpeingeniører også med engineering for å finne den beste pumpen til jobben. Det utføres statiske og dynamiske analyser og beregninger.

Vi går inn og gjør vurderinger og oppgraderinger av mekaniske tetninger på pumper som går i et utfordrende miljø sammen med kunden. Dette for å optimalisere pumpesystemet.

Det er også utført en omfattende test over 6 mnd. for å finne beste kvalitet på pumpedeler inkl. o-ringer, som har medført lengre levetid/flere driftstimer. I tett samarbeid med mekanikere og operatørene, kurser vi ved behov. Vi ønsker å levere mer enn bare en pumpe, derfor er mer-verdi viktig.

Fuglesangs er stolt av å være leverandør til Den Magiske Fabrikken.