Glitre Energi Produksjon

Prosjektnavn : Glitre Energi Produksjon

Produkt: 442 Jumbo 440mm

Glitre Energi Produksjons elvekraftverk ved Kaggefoss utenfor Drammen oppgraderte Francis turbinene sine i 2012, men fortsatte å bruke tradisjonell løsning med grafisk akseltetning.

Over tid oppsto det økt lekkasje og pakningene måtte strammes. Pakkejusteringene var tidkrevende ettersom det er nødvendig med forholdsregler mens du arbeider med roterende utstyr. Lekkasjegraden økte, noe som medførte et problem for kapasiteten til avvanningspumpene.

Prosjektbeskrivelse:  For å muliggjøre en enkel installasjon ble det besluttet å installere Chesterton 442 Jumbo. Skaftet er Ø440 mm roterende ved 300 RPM, og det ble valgt RSC / RSC med EPDM elastomerer. Adapterplaten ble produsert lokalt av Fuglesangs og installasjonen ble utført på 7 dager i løpet av februar 2020.

En stedsundersøkelse i oktober 2020 viser en perfekt tett forsegling i drift. Glitre Energi Produksjon er glad for at det ikke lengre er vannlekkasje, samt at planlagt arbeid i kraftstasjonen går uforstyrret uten endringer.