Glitre Energi Produksjon

Prosjekt navn : Glitre Energi Produksjon

Produkt: 442 Jumbo 440mm

Glitre Energi Produksjon elvekraftverk ved Kaggefoss utenfor Drammen, Norge oppgraderte Francis turbinene sine i 2012, men fortsatte å bruke tradisjonell løsning med grafisk akseltetning.

Over tid var det økt lekkasje og pakningene måtte strammes. Pakkejusteringene var tidkrevende ettersom det er nødvendig med forholdsregler mens du arbeider med roterende utstyr.

Lekkasjegraden økte også i økende grad noe som medførte et problem for kapasiteten til avvanningspumpene.

Prosjekt beskrivelse:  For å muliggjøre en enkel installasjon ble det besluttet å installere Chesterton 442 Jumbo. Skaftet er Ø440 mm roterende ved 300 RPM, og det ble valgt

RSC / RSC med EPDM elastomerer. Adapterplaten ble produsert lokalt av Fuglesangs og installasjonen ble utført på 7 dager i løpet av februar 2020. En stedundersøkelse i

Oktober 2020 viser en perfekt tett forsegling i drift. Driften på Glitre Energi Produksjon er glad for at det ikke lengre er vannlekkasje, samt at planlagt arbeid i kraftstasjonen går

uforstyrret uten endringer.