equinor-pakninger

Ved oppstart og trykksetting av systemene på Åsgard A og B feilet pakkboksene på Bonney Forge ventilene som er installert på gasslinjene.

Statoil (equinor) inviterte da div. pakningsleverandører til forskningssenteret på Rotvoll for å teste sine foreslåtte pakningsløsninger.

Fuglesangs anbefalte forkortelse av pakkboksen med delte grafitthylser og pakking med Chesterton 1600 – (3 – 5 pakningsringer). Denne løsningen ble valgt både pga. lave utslipp – under 50 ppm, og lav friksjon. Dvs. ventilene var fortsatt opererbare for hånd.

I årene 2001 – 2002 ble 7 - 8000 Bonney Forge ventiler på gass – 580 bar – pakket om med Chesterton 1600 pakning på Åsgard A og B..

Av disse er under 10 ventiler blitt pakket om på 18 år. Referanse Fagansvalig mekanisk Åsgard A og B - Tore Kristian Rothaug