Equinor: Pakninger

Ved oppstart og trykksetting av systemene på Åsgard A og B feilet pakkboksene på Bonney Forge-ventilene som er installert på gasslinjene.

Statoil (nå Equinor) inviterte da div. pakningsleverandører til forskningssenteret på Rotvoll for å teste sine foreslåtte pakningsløsninger.

Fuglesangs anbefalte forkortelse av pakkboksen med delte grafitthylser og pakking med Chesterton 1600 – (3 – 5 pakningsringer). Denne løsningen ble valgt både pga. lave utslipp (under 50 ppm) og lav friksjon. Det vil si at ventilene fortsatt var opererbare for hånd.

I årene 2001 – 2002 ble 7 - 8000 Bonney Forge-ventiler på gass (580 bar) pakket om med Chesterton 1600 pakning på Åsgard A og B.

Av disse er under ti ventiler blitt pakket om på 18 år.

Referanse: Fagansvarlig Mekanisk Åsgard A og B - Tore Kristian Rothaug