Equinor: Komposittreparasjoner

Fuglesangs AS har siden 2014 vært den norske representanten til 3X Engineering.  Gjennom et tett og åpent samarbeid søker Fuglesangs og 3X å tilby innovative høykvalitetsløsninger til sine kunder.

Fra 3X sitt hovedkontor i Monaco opererer de globalt, Onshore & Offshore/Subsea, gjennom sitt store distribusjonsnettverk bestående av om lag 40 partnere.

Gjennom mer enn 25 år har 3X utviklet innovative og patenterte produkter/løsninger og tekniske tjenester innenfor:

  • Komposittreparasjoner
  • Tetning av hull på prosessrør under trykk
  • Rørbeskyttelse ved montasje
  • Forsterkning av rørkonstruksjoner

Etter et dramatisk fall i oljeprisen i 2014 ble olje- og gassnæringen nødt til å finne ny og kostnadseffektiv teknologi til deres operasjoner. 3X har gjennom mange år utført subsea reparasjoner i varme havområder, men aldri i kaldere klimaer.

Sammen har Fuglesangs og 3X utviklet en subsea wrapping-teknologi før rør i kalde havområder som er bevist å fungere meget godt i de krevende forholdene i Nordsjøen. Sommeren 2018 ble Fuglesangs og 3X Engineering valgt ut av Equinor Energy til å reparere ødelagte og skadede caissoner på Oseberg Sør-plattformen.

Dette var den første undervannsreparasjonen av rør med komposittwrapping-teknologi til å bli realisert på den norske kontinentalsokkelen. Etter denne suksessen fortsetter partene arbeidet med å finne nye teknologiske løsninger som kan gjøre installasjonen raskere og enda mer kostnadseffektiv.