Akershus E.V: Kompensatorer

Problemer med vibrasjon på røykgassvifte

Akershus Energi Varme hadde problemer med store vibrasjoner på noen av sine røykgassvifter. En av hovedårsakene til de store vibrasjonene var store stålkompensatorer på viftens utløp som tok opp vibrasjoner og skjevheter dårlig under drift.

Dette førte til kort levetid på kulelagrene på vifteakselen og mye støy i fyrhuset. En av løsningene for og få mindre vibrasjoner som Fuglesangs kom opp med sammen med Akershus Energi Varme, var å bytte kompensatoren på utløpet til vevskompensator. Etter oppstart og 1 års drift er vibrasjonsproblemet løst.

Fordeler med vevskompensatorer er.

  • At de er konstruert av bløte materialer og er uten egenkrefter.
  • De kan ta opp større bevegelser i rørsystemer (spesielt laterale bevegelse).
  • De er støydempende.
  • De er lettere og skifte og kan leveres raskere ved havari.
  • De er som oftest billigere ved utskifting.