Oslo Kommune

Energioptimalisering Disen Pumpestasjon.

1. KONKLUSJON

Oslo Kommune ønsket å gjøre en vurdering av pumper på Disen pumpestasjon, i samarbeid med Fuglesangs AS, da undersøkelser tydet på at disse ikke fungerte optimalt. Testresultatet viser tydelige forbedringer på alle parametere.

2. OPPDRAG & RESULTAT

Oslo kommunes egne undersøkelser og erfaringer samt resultat fra Masteroppgaven «Energioptimalisering av pumpestasjoner i Oslo kommunes drikkevannsnett» av Rune Myra, viste at pumpene på bl. annet Disen pumpestasjon mest sannsynlig ikke lenger fungerte optimalt.

Etter møter og presentasjon av Fuglesangs Energioptimaliserings-program, ble det bestemt at en av pumpene skulle tas ut for å gjøre en oppgradering og energioptimalisering hvor resultat før og etter skulle måles og logges ved Fuglesangs testanlegg.

Energioptimaliseringen bestod i å inspisere og komposittbelegge innvendig pumpehus med ARC keramisk kompositt for å oppnå lavest mulig overflateenergi, samt reparere sliteringer med riktig toleranser. I tillegg ble det her gjort full renovering med bl. annet lagerbytte og renovering av mekaniske akseltetninger.

I forb. med testkjøring måler og logger vi mengde, trykk, turtall og kw. Basert på målingene beregner vi virkningsgraden på pumpen. Resultatet før og etter ser vi i tabellen under (mer komplett tabell som eget vedlegg). Pumpen ble kjørt ihht parametere på oppgitte pumpekurve samt normal driftssituasjon.

Som bilder lenger ned i rapporten viser, var pumpen i overraskende god stand. Dette skyldes at pumpen allerede hadde et overflatebelegg fra tidligere som hindret groing og errosjon. Potensialet for energibesparelse vil være større jo verre tilstand pumpen er i.

Lenger ned i rapporten har vi også lagt inn testresultatet i tabeller som viser besparingspotensiale i ren energi. Besparelsen avhenger av hvordan pumpen blir kjørt og hvordan man ønsker å bruke målte verdier.

Det store besparelsespotensialet vil vi se om det ved hjelp av denne oppgraderingen viser seg at man kan slippe å kjøre i gang like mange pumper som før for å holde nødvendig trykk og mengde på nettet.

I flg ABB har eksiterende motorer en virkningsgrad på i underkant av 93%. Nye IE3 motorer har virkningsgrad på ca 96% så også her er det en del energibesparelse å hente.

I tillegg til energibesparelsen gir denne type oppgradering mindre slitasje og en mer pålitelig pumpe som sørger for sikrere drift.