Har du talent? Bli med oss!

 

Fuglesangs rekrutterer de beste profilene over hele verden.

 

"Tekniker, ingeniør, regnskaps eller salgsingeniør, ditt talent og motivasjon interesserer oss.

Kontakt oss, bli med i teamet for en vellykket karriere!"

Erik Michalsen.

 

Erik Michalsen

Erik Michalsen
CEO
+47 48 03 84 46
 
 
 
20.06.19.
Fuglesangs AS har store ambisjoner og vekstplaner og skal ta markedsandeler innenfor salg og service av pumper og pumpesystem for slam, chopper og drikkevann. I tillegg står løsninger for energioptimalisering samt renovering av pumpesumper med kompositter sentralt i videre satsning. For å bli med på og bidra til å sikre økte markedsandeler søker vi dyktig, motivert og dedikert


Salgssjef/ ingeniør Miljø og Energi

Hvis du har erfaring med salg av tekniske produkter og løsninger innenfor miljø- og energisektoren og har resultater å vise til, hører vi gjerne fra deg. I Fuglesangs er kundens behov og hvordan vi kan bidra til å løse problemstillinger, og samtidig sikre lønnsomhet, energieffektivisering og bedre miljø alltid i fokus. Vi håper du har ambisjoner selv som kan bidra til at selskapet og kundene når sine mål. Vår nye salgssjef miljø og energi må trives med rollen å kombinere salg og forretningsutvikling, samt støtte andre i vår organisasjon til å innfri kunders forventninger. Som salgs- og lederressurs vil du jobbe med utfordrende og til dels krevende oppgaver. Du må trives med å bli satt på prøve, vi krever pågangsmot, naturlig integritet og erfaring som inngir tillit. Våre oppdrag er godt organisert så prosjekterfaring eller erfaring med å jobbe strukturert og målrettet er nødvendig. Alle våre ansatte jobber med definerte oppgaver, fastsatt i tid og med målrettede resultater. Trives du med å jobbe målrettet godt organisert og team-fokusert har du mye av det vi ser etter.

Salgssjef rapporterer til avdelingsleder Miljø og Energi og dere skal i samarbeid med selskapets ledelse, fastsette bedriftens mål og strategier for dette markedet, for deretter å ta ansvaret for en effektiv utførelse for å innfri mål og ambisjoner.

Hovedkontoret i Oslo vil være hovedbase og en del reising i hele Norge må påregnes.

Ansvar og myndighet • Salgssjef skal sammen med avdelingsleder for Miljø og Energi utføre selskapets salgsaktiviteter mot Miljø og Energimarkedet, Vann og avløp, Bio-gass og Fjernvarme.
• Du skal gjennom ditt arbeid, pågangsmot og kundeaktiviteter styrke selskapets lønnsomhet og dermed bidra til videre vekst.
• Selskapet har klart definerte ambisjoner om å ta markedsandeler innenfor salg og service av pumper og pumpesystem for slam, chopper og drikkevann.
• Løsninger for energioptimalisering samt renovering av pumpesumper med kompositter står også sentralt i planer.

Viktigste arbeidsoppgaver • Utarbeide egne strategier og budsjetter i samråd med målsetninger og ledelsen • Sikre strategiske avtaler i samråd med selskapets ledelse • Alt salgsarbeids følger selskapets KPI’er som rapporteres iht. etablerte rutiner • Lede salgs- og kundeaktiviteter, men også selv bidra til ordreinngang • Markedskartlegging for å sikre at vi alltid er forberedt og har oppdatert innsikt • Disponere ressurser i samråd med leder Miljø og Energi slik at selskapet oppnår resultater innenfor gitte økonomiske rammer • Som leder og salgsressurs bidra til bruk av selskapets IT-systemer og CRM • Kundeoppfølging; Holde kontakt med og utvikle samarbeidet med bedriftens kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser samt offentlige myndigheter. Sørge for at det drives utadrettet markedsføring mot eksisterende og nye kunder • Bidra på messer og sørge for god gjennomføring av disse • Som leder har du også ansvar for a HMS-reglement følges og rapportere eventuelle avvik til eller ideer rundt videreutvikling av dette, og bidra til at trivsel og samarbeid.

Kvalifikasjoner • Faglig o Utdanning innenfor tekniske fag, gjerne ingeniør (bachelor eller master) men også fagskole og fagbrev vil bli vurdert.
• Arbeidserfaring o 5 års erfaring eller mer innenfor salg av tekniske produkter og løsninger som er sammenlignbart med Fuglesangs virksomhet. o Du har gjerne erfaring med salg og rådgivning med avanserte pumper, beskyttelse mot erosjon og korrosjon, vann og avløp, bio-gass eller fjernvarme
• Personlige egenskaper o Utadvendt og kontaktskapende o Initiativrik o Strukturert og målrettet o Autonom / selvgående o God forretningsforståelse / kremmerinstinkt _________________________________________________________________
Ta kontakt med oss om du vil vite mer / søknad sendes til: o North Consultants ved Per Sørum; M: 97 59 53 73 eller E: per@north-consultants.no o Søknader sendes Cato Svendsen: E: cato@north-consultants.no