default logo

Produkt Database

Proril Pumper

PRORIL ble opprettet i 1979 som en liten motor fabrikk som gjennom årene har jobbet seg opp til å bli en global produsent av lensepumper, slampumper og avløpspumper

Kaldreparasjon av Rør

Ved hjelp av 3X Engineering patenterte produkter innen kaldreparasjon av rør kan man kortsiktig og langsiktig reparere lekkasje på rør uten en lengre nedetid.

Mekaniske Akseltetninger

Vi forstår oss godt på de hydrauliske, mekaniske og termiske kreftene som virker i pakkboks området. Dette er kritisk kunnskap for å forbedre levetiden på roterende utstyr.

Plate-, flense- og flettepakninger

Fuglesangs representerer et stort spekter tetningstekniske produkter av flettepakninger, flensepakninger og platepakninger, samt tilhørende hjelpesystemer.

Industrielle Smøreoljer og Kjemikalier

Chestertons industrielle smøreoljer og kjemikalier for vedlikehold er utviklet for å redusere driftskostnadene og for å optimalisere ytelsen. Vi har spesielt gode løsninger for smøring under høye temperaturer og andre krevende forhold.

ARC – Avanserte Polymer Kompositter

Beskytter metall- eller betongflater mot aggressive industrielle miljøer. Reduserer korrosjon og slitasje fra kavitasjon og erosjon. Vi har løsninger med enorm vedheft og hardhet 10x høyere enn rustfritt stål.