default logo

Fisk & Havbruk

Havbruk
Med fagkompetanse som leverandør til maritimt og offshore har vi den beste forutsetning til å tilpasse og levere anlegg med god driftssikkerhet.

Prosess og foredling
Prosesskunnskap samt kunnskap om de forskjellige pumpetypers egenskaper er vesentlig ved valg av riktig utstyr. Feil valg av pumpe fører ofte til konsekvenser som gir høye ekstrakostnader. Kombinasjonen av vår ekspertise og produktportefølje gir oss en unik mulighet til å velge riktig løsning på: Sentrifugalpumper: Inntak-, lense/spyle-, kjøle-, avløp-, kondensat- og vaske-pumper. Fortrengerpumper: Brukes ved behov for pumping av viskøse medier og skånsom håndtering. Kvernløsninger: For håndtering av medier med faste partikler og fremmedlegemer, vi har Chopperpumper, maceratorer og kvernløsninger. Miksere: Ved miksing av produkter, enten av ferdigprodukt eller mot sedimentering i tanker, leveres både komplette rørverksløsninger og Rotamix®. Kompositter: Avanserte keramiske kompositter til beskyttelse av overflater mot salter og klorider som øker levetiden på utstyret betraktelig. Reparerbare løsninger.