Wanner Hydra-Cell oppdateres til PRO versjon

Fuglesangs AS | 30. apr 2024
4 minutter lesetid

Hydra-Cell® Pro: En ny generasjon Hydra-Cell teknologi

De gode egenskapene til Hydra-Cell pumpene har nettopp blitt enda bedre.

Etter mange år med «Kel-cell» baserte hydrauliske stempler i pumpene sine, har Wanner videreutviklet denne teknologien som nå også implementeres på de mindre modellene i G-serien (G10, G25 og G35), etter å ha vært gjennomprøvd på G15 og G66 pumpene.

Navnet endres dermed til Hydra-Cell® Pro

Pumpemodeller som er berørt: G10, G12, P400 og andre OEM-versjoner.

HVA ER HYDRA-CELL® PRO?

Wanner™ Hydra-Cell® Pro-pumpemodeller tåler forbigående blokkering eller innsnevring av væskeinntak, har forbedret priming og gir økt volumetrisk effektivitet ved lav hastighet, samt høyere energieffektivitet sammenlignet med ikke-Pro-modeller.

Endringene i en Hydra-Cell® Pro pumpe er tredelt:

  • Dobbel fjær: Denne patenterte teknologien gir Hydra-Cell Pro-stempelet avansert membranposisjonskontroll (ADPC). Ved å bruke to trinn med forspenningstrykk oppnår man forbedret hydraulisk priming under normal drift samtidig som man beholder Kel-Cell teknologiens evne til å takle blokkerte eller innsnevrede innløpsforhold.
  • Reduserte ventillommer: Kommer nå som standard for alle pumpekonfigurasjoner, og gir mye bedre kompresjonsforhold. Dette reduserer akkumulering av faste partikler og senker risikoen for damplås. I tillegg bidrar det også til bedre priming av pumpen ved kjøring på lave hastigheter og på modeller som har de minste kamakslingene.
  • Oljeslisse fjernet i sylinderhus: Dobbeltfjær-teknologiens primingevne har gjort oljeslissen for trykkutjevning unødvendig. Ved å fjerne denne slissen forhindres oljen i å forbipassere stempelet ved hvert slag. Dette betyr effektivitetsforbedringer på alle ytelsespunkter, men spesielt ved lave hastigheter og ved høye trykk.

NÅR SKJER DETTE?

Alle nye bestillinger for aktuelle pumper i G-serien vil bli levert som Hydra-Cell Pro som standard fra februar 2024. Det femte sifferet i bestillingskoden vil endres fra en "K" eller "R" til en "P" i produktdokumentasjon, datablader og brosjyremateriell.

ER DET BAKOVERKOMPATIBELT?

Absolutt. Et Hydra-Cell Pro-stempel kan installeres i en hvilken som helst eksisterende D/G10-pumpe, og fungerer minst like bra som den opprinnelige.

Interne komponenter i et Hydra-cell Pro stempel, Kel-Cell stempel og et førstegenerasjons stempel vil ikke nødvendigvis være kompatible med hverandre, så det anbefales på det sterkeste å bytte ut hele stempelet i stedet for enkeltkomponenter ved behov for service.

Et sylinderhus uten oljeslisse krever Hydra-Cell Pro-stempler for at det skal fungerer korrekt.

Ventilplater med reduserte ventillommer kan brukes med tidligere generasjoner av Hydra-Cell-teknologi, men fungerer best med Hydra-Cell Pro.

Hele pakken med ytelses- og effektivitetsforbedringer vil ikke realiseres før alle Hydra-Cell Pro-komponentene er implementert: Ventilplate med reduserte lommer, sylinderhus uten oljeslisser og Hydra-Cell Pro stemplene

Vår anbefaling vil være å bestille et nytt sylinderhus og ventilplate med redusert lomme i forkant av neste vanlige vedlikeholdssyklus for å oppgradere hele pumpen på en gang.

HVILKE DELER ENDRES?

Se skisse nedenfor for hva du kan forvente å se i en Hydra-Cell Pro G10 pumpe.

Dette bildet viser endringene for en standardkonfigurasjon. For OEM-tilpassede pumper, kontakt din salgsrepresentant.

HCP Seal-less_center_color

Wanner Hydra-ceøø PRO 1

Wanner Hydra-ceøø PRO 2