Hva er hovedårsaken til vibrasjon i pumper?

Fuglesangs AS | 01. mar 2021
4 minutter lesetid

Hva er hovedårsaken til vibrasjon i pumper?

Det er mange kilder til vibrasjoner i pumper. De vanligste årsakene inkluderer bøyde sjakter, ubalanser, feiljusteringer, reaksjonskrefter og kontakt mellom komponenter. Disse problemene kan være skadelige for påliteligheten og driften av roterende utstyr.

 

En økning i vibrasjoner kan føre til:

  • Overdreven akselbevegelse som til slutt skader tetningene
  • Permanente fordypninger i lagrene
  • Berørte avstander som foringer og sliteringer
  • Løshet
  • Skadede komponenter på grunn av utmattelse

 

Korrelerende pumpevibrasjonsovervåking med prosesstrykk og temperatur

Når vi ser på en pumpe og årsakene til pumpesvikt, må vi se bredere på alle dens komponenter. Det er viktig å merke seg at pumpesvikt ikke alltid starter med endringer i vibrasjon og overflatetemperatur. Noen pumpers ubalanse starter med trykkendringer - som til slutt oversettes til vibrasjoner. Svingninger i væskeegenskapene, endringer i rotasjonshastighet eller retning, tetthet ved utløp eller sug, og slitte interne våte sidekomponenter kan alle forårsake endringer i pumpetrykket.

 

Pumpens feilpunkt nr. 1: Tetninger

Den første vanligste komponenten som svikter i pumper, er tetningen. Tetningsfeil kan være forårsaket av flere faktorer, hvorav mange ikke blir oppdaget i de tidlige stadiene.

Noen av de vanligste faktorene er trykkendringer i pumpens suge- og utløpssider som direkte forstyrrer tetningskammeret (også kjent som paknings boks) trykk og temperatur – dette vil til slutt påvirker den mekaniske tetningen.

For eksempel: under pumpedrift er en sannsynlig økning i vibrasjon, etterfulgt av en økning i tetningskammerets prosess temperatur og trykkfall, sannsynligvis forårsaket av en begrensning i pumpens sugeside.

I dette scenariet, hvis bare lagervibrasjon og overflatetemperatur overvåkes, vil prosessendringer inne i pumpen være ubemerket. Med en økning i temperaturen for tetningskammeret og et fall i trykket, kan tetningsanordningen (for eksempel en enkelt mekanisk tetning eller dobbel mekanisk tetning med et buffersystem) oppleve tørrkjørende forhold, og forårsake tidlig tetningsfeil og til slutt pumpesvikt.

For en dobbel mekanisk tetning som kjører en sperrevæske, hjelper overvåking av trykket og temperaturen til sperrevæsketanken og prosessvæsken inne i pumpen med å bekrefte riktig trykkdifferensial, noe som er nødvendig for å sikre tilstrekkelig smøring og drift av tetningen.

Overvåkning av prosesstrykk og temperatur kombinert med vibrasjon kan gi en klar forståelse av pumpens tilstand, og hjelper med å fange forstyrrede forhold for å forhindre feil og øke oppetiden.

image-png-Mar-01-2021-08-32-34-36-AM

Terje Hedum, Verksted og Service Sjef i Fuglesangs AS

 

Pumpens feilpunkt nr.2: Lagrene

De nest vanligste komponentene som svikter i pumper, er lagrene. Lagringsfeil er vanligvis forårsaket av korrosjon fra tetningslekkasje, ubalanse i utstyr, feiljustering av akselen, skadet pumpehjul og andre. Vedlikehold av lagre er normalt forebyggende. Lagrene byttes ofte ut under utskifting av tetninger, selv når disse fremdeles er i god stand.

 

image-png-Mar-01-2021-08-17-35-86-AM

Teknisk inspeksjon fra Fuglesangs AS

 

Fullstendig overvåking av pumpeforhold

Oppsummert tar det å overvåke pumpetrykk, temperatur og vibrasjon for å kunne gi et fullstendig og nøyaktig bilde av pumpens faktiske tilstand. Chesterton Connect™ -sensoren, mobilapplikasjonen og skyanalysen gir 24/7 oversikt over utstyrets tilstand i alle fire områdene (prosesstrykk, prosesstemperatur, vibrasjon og overflatetemperatur), slik at du kan identifisere problemer tidlig og gjøre korreksjoner for den generelle økt pålitelighet og forbedret anleggsytelse.

image-png-Mar-01-2021-08-28-13-09-AM

For å oppdage denne fantastiske teknologien, tilgjengelig nå i Norge, klikk her: Chesterton Connect.