Fuglesangs og OceanTech har tegnet samarbeidsavtale!

Fuglesangs AS | 01. jul 2019
3 minutter lesetid

 

Wrapping (2)

 

Banebrytende nytt tilbud!

Jan Olav Berge, leder av Equinors base på Killingøy, sammen med en rekke andre oljeselskap ser store nye muligheter for å få utført reparasjoner og korrosjonsbeskyttelse på plattformer i Nordsjøen.

 

Robotisert Subsea Wrapping Teknologi – også i skvalpesonen

Fuglesangs AS og OceanTech Innovation AS har inngått en samarbeidsavtale. De to selskapene har til hensikt å gjennomføre undervannsreparasjoner på stålstrukturer, slik som caissoner, conductor-pipes og riser-pipes etc. i Nordsjøen, ved bruk av en robotisert installasjonsmetode. Fuglesangs, som er systemleverandør fikk, med stor suksess i 2018, utført en reparasjonsjobb av 3 caissoner i skvalpesonen på Equinors Oseberg felt. Bruken av dykkere gjorde imidlertid at kostnadene forbundet med operasjonen ble uforholdsmessig høye. Dykkere krever rolig sjø for å kunne arbeide, og dette er det sjelden i Nordsjøen. Jan Olav Berge i Equinor bekrefter at en robotisering av den nye reparasjonsmetoden er svært interessant i fremtiden da dette utvider verktøykassen med en metode som kan være kostnadseffektiv og fleksibel.

Mange eldre offshore installasjoner har store problemer med korrosjon og strukturelle skader, spesielt i skvalpesonen (+5 til -10 meter). Det finnes tilfeller der caissoner har knukket av og falt ned på havbunnen, hvilket kan skade andre Subsea-installasjoner og stanse produksjonen på feltet. De fleste oljeselskaper velger i dag å enten skifte ut hele den skadede strukturen, som er svært kostbart, eller reparere ved hjelp av forskjellige klammerløsninger. 3X Engineering i Monaco, som er en underleverandør av Fuglesangs har spesialdesignet sin wrapping løsning for å fungere i kaldt vann slik som i Nordsjøen. Med en levetid på opptil 20 år, fantastisk vedheft og strukturell gjenoppbyggingsevne, er dette en unik løsning som nå skal kunne monteres uten dykkere.

OceanTech har siden 2007 utviklet robotiserte tilkomstverktøy for operasjoner i skvalpesonen, den såkalte «Splash Zone» på offshore installasjoner. Dette arbeidet ble startet under Linjebygg Offshore, hvor Splash-Zone divisjonen ble skilt ut og kjøpt av OceanTech i 2017. Ved hjelp av sine robuste og allsidige tilkomstverktøy har OceanTech blant annet utført mekanisk arbeid, inspeksjoner og vedlikehold som krever høy grad av presisjon.

De to partnerne vil sammen være i stand til å gjennomføre Subsea-reparasjoner både i skvalpesonen og på dyptliggende områder, uten bruk av dykkere, og uten bruk av støttefartøy. Alle stegene i wrapping prosessen, inkludert fjerning av marin groe, inspeksjon, sandblåsing/UHP-waterjetting, priming og wrapping vil bli gjennomført ved bruk av manipulator-armer og en spesiell wrapping maskin. Operasjonene styres fra en kontroll-enhet topside. Dette vil ikke bare kutte kostnadene betraktelig, men også tiden det tar å gjennomføre jobben vil bli mer enn halvert. Fordi Fuglesangs og OceanTech står for alt utsyr og personell som behøves, vil det også være mulig å mobilisere på kort varsel.


Fuglesangs ble etablert i 1916 og er lokalisert på Alna i Oslo. Selskapet har mer enn 30 års erfaring med polymerbelegg for industrielle applikasjoner og har lykkes med å utvikle et system for undervannsreparasjoner i Nordsjøen. Med et 2000 m2 verksted, kompetente ingeniører og mye teknisk kunnskap, kan Fuglesangs utføre en rekke oppgaver både når det gjelder statisk og roterende utstyr.

OceanTech ble etablert i 2017 gjennom et utkjøp av en avdeling i Linjebygg. Firmaet er lokalisert i Nyhavna i Trondheim. OceanTech har mer enn 10 års erfaring med spesialkonstruerte horisontale og vertikale tilkomstverktøy for arbeid i skvalpesonen på oljeplattformer. Med 5000 m2 lokaler inkludert Dora 2 har de muligheten til å gjøre fullskalatester av robotiseringsutstyr og programvare, også under vann.

Kontaktpersoner: