Først i Norge på sertifisert energivurdering av pumpesystemer - ISO 14414

Fuglesangs AS | 29. jan 2024
2 minutter lesetid

 

Fuglesangs måling

Norges første ISO 14414-akkrediterte revisor 

Fuglesangs har investert i nytt måleutstyr og tilbyr våre tjenester til selskaper som ønsker energirevisjon av sine pumpesystemer. Bakgrunnen for dette er at pumpesystemer står for omlag 20 % av verdens elektrisitetsforbruk og er også den største forbrukeren av elektrisitet blant industrien i EU. Dermed ligger det enorme miljøgevinster i å kartlegge og optimalisere systemene, slik at de ikke er trekker mer energi enn nødvendig. Redusert energibruk gir også lavere driftskostnader! Dette er noe Fuglesangs tar på alvor og derfor har vi Norges første ISO 14414-revisor.

 

Standarden er underordnet ISO 50001/50002/50003
ISO 50001 = Energiledelse
ISO 50002 = Energirevisjoner
ISO 50003 = Krav til revisjons- og sertifiseringsvirksomheter

 

Hvis din bedrift har behov for å få kontroll på pumpesystemenes energiforbruk, ta kontakt med oss!