Ekspertise innen smøremidler

Fuglesangs AS | 23. okt 2023
4 minutter lesetid

I Fuglesangs har vi investert tid og ressurser i å bygge opp unik kompetanse på smøremiddelfeltet. Dette har vi gjort fordi vi har observert at dette er et svært viktig område som påvirker oppetid, driftssikkerhet og totaløkonomien til våre kunder. Samtidig ser vi at hos mange, får ikke oppfølging av smøremidler nok oppmerksomhet, noe som kan føre til tapte marginer, nedetid og i verste fall totalhavari på maskiner og utstyr. 

Smøremidler for krevende forhold

Vi hjelper kundene våre med å velge produkter for de mest krevende applikasjoner. Dette vil si maskiner og utstyr som operer under ekstreme temperaturer (høye eller lave), under høyt trykk eller i støvete omgivelser. Valg av egnede produkter vil blant annet føre til mindre nedetid, mindre støy og mindre slitasje. Å benytte smøremidler av høy kvalitet kan også være et miljøtiltak fordi man slipper å bytte ut smøremiddelet like hyppig. Vi har eksempler på at smøremidler som vi tilby varer flere år lengre enn konkurrerende produkter. Dette fører til store økonomiske og miljømessige besparelser. I tillegg foretar Fuglesangs testing og filtrering av smøremidler for våre kunder. Dette gjør at vi kan overvåke kvaliteten til smøremidlene, samt tilstanden til maskiner og utstyr. 

Kunnskap om EAL - Environmentally Acceptable Lubricants

Miljøkravene til smøremidler vil skjerpes betraktelig de neste årene og legge begrensninger på bruken av mange av smøremidlene som benyttes i dag. Dette vil stille helt nye krav til smøremiddelprodusentene og kreve andre ingredienser og kjemiske sammensetninger. Dette vil også føre til endrede egenskaper for smøremidlene, noe som kan føre til utfordringer for brukeren. Fuglesangs smøremiddelavdeling jobber tett med verdens fremste produsenter på dette området. Vi er klare til å hjelpe kundene våre med å tilpasse seg de nye kravene og å velge riktige produkter til de ulike applikasjonene. 

Slik kan Fuglesangs hjelpe deg med smøremidler:

Slik kan FAS hjelpe deg med smøremidler

Flere gode norske referanser - kontakt oss i dag for mulige forbedringer hos deg.

Våre leverandører

Vi leverer kun smøremidler av ypperste kvalitet. Derfor jobber vi med Chesterton, Lubrication Engineers (LE) og Vickers Oils som setter kvalitet og driftssikkerhet først. 

Chesterton_Logo_CMYKLE-logo blå tekstVickers-Oils-Trusted-For-Generations

E-post: office@fuglesangs.no

Telefon: +47 22 54 20 00