Avansert smøremiddelkurs med praktisk opplæring

Fuglesangs AS | 31. jan 2024
3 minutter lesetid

Invitasjon til smøremiddelkurs 1

Riktig smøring gir god maskinhelse

Mange er ikke klar over betydningen riktig arbeid med smøremidler har for maskinhelse. Vi observerer at mange produksjonsbedrifter kunne spart store summer i forbindelse med følgende: 

 • Lagring, påfylling og etterfylling av oljer
 • Prøvetaking
 • Forståelse av analyseresultater og iverksetting av tiltak basert på disse

Dette kan ved første øyekast virke som hverdagslige og enkle aktiviteter hos mange bedrifter. Faktum er at det er langt fra likegyldig hvordan olje etterfylles. Mange er heller ikke klar over at ny, "ren" olje fra fat er en stor kilde til forurensing i smøresystemet, og feil lagring og påfylling kan påvirke maskinhelsen negativt. Kjernevirksomheten til Fuglesangs er å øke oppetiden og senke driftskostnadene til kundene våre. Derfor setter vi opp egne kurs der målet er å optimalisere bruken av smøremidler slik at driftssikkerheten økes og vedlikeholdskostnadene senkes.

Dette lærer du om på våre smøremiddelkurs:

I samarbeid med SINTEF har Fuglesangs bygget opp et smøremiddelkurs som vil gjøre deltakerne i stand til å øke maskinlevetiden og oppetiden til produksjonsutstyr, på tvers av industrier.

 1. Optimal maskinlevetid og produksjon oppnås ved å bruke riktige smøremidler og rene oljer.
 2. Oppbygning av oljer og fett og valg av riktige produkter for dine maskiner.
 3. Hva bryter ned oljer og fett og hva kan man gjøre for å opprettholde kvaliteten og oppnå lengre levetid på oljene. 
 4. Partikler og fuktighets påvirkning på maskiner og olje.
 5. Hvordan beskytte oljer og maskiner mot de negative påvirkningene av mikroorganismer.
 6. Riktig oppbevaring av oljer, fylling og etterfylling av oljer på maskiner.
 7. Riktig smøring med riktig utstyr og kompetanse.
 8. Informasjon om tilgjengelig utstyr for undersøkelser og prøvetaking av oljer på maskiner. Praktisk demonstrasjon av slikt utstyr.
 9. Riktig prøvetaking og valg av relevante analyser. Ta med en oljeprøve!
 10. Forståelse og tolkning av analyseresultater fra egne prøver og tredjeparts analysefirmaer.
 11. Valg av filtertype og finhet på filter.
 12. Introduksjon til miljøvennlige oljer og fett. Reguleringer i dag og i fremtiden.
 13. Oljer, smøremidler og vedlikeholdskjemikalier kan være farlige for helsa – forståelse av sikkerhetsdatablad og relevante HMS-tiltak.
Vi holder kurs over 1 til 3 dager hos oss eller på din bedrift.
For spørsmål, kontakt Hans Peter Fuglesang:
Mobil: +47 91 54 20 02
Epost: hpf@fuglesangs.no