default logo

Engineering

Våre ingeniører er tilgjengelig for å velge riktig produkt til din løsning, utvikle pumpesystem, gjennomføre prosjekter, samt gjøre statiske og dynamiske analyser og beregninger. Temaer vi håndterer regelmessig inkluderer termodynamikk, strømningsanalyse, styrkeberegninger, friksjonstapsberegninger, m.m.
Verktøy vi har for hånden til å gjøre beregninger inkluderer blant annet Solidworks, Ansys, SimulationX og Mesys. Vi har også egenutviklede verktøy, samt kompetanse innen bruk av Matlab, Hisys og annet.

Vi bidrar med:

  • Inspeksjoner, feilsøking og mindre problemstillinger
  • Totalutvikling av ditt system
  • Design, feilsøking, analyse, optimalisering av pumpesystemer
  • Valg av riktig utstyr til applikasjon
  • Kostnadsanalyse av roterende utstyr: MTBF, Lifecycle cost, IRR, ROI
  • Spesialdesign av mekaniske tetninger
  • Spesialdesign av sperrevæskesystemer for mekaniske tetninger
  • Tetting av ventiler