default logo

Mekaniske akseltetninger

Tetningen kan være symptom eller årsak til havari. Uansett er dette noe vi tar på alvor. Vi har jobbet med akseltetninger fra 1982 og forstår oss godt på de hydrauliske, mekaniske og termiske kreftene som virker i pakkboks området. Dette er kritisk kunnskap for å forbedre levetiden på roterende utstyr.

Vår hovedleverandør, Chesterton, er verdensledende innen tetningsteknikk, både for standard og for krevende applikasjoner.
Les mer om mekaniske akseltetninger hos vår hovedpartner, Chesterton.


Mekanisk akseltetning

Tetningen kan være symptom eller årsak til havari...

Plate & flettepakning

For pumper, ventiler, flenser, varmevekslere m.m...

Polymér og elastomértetning

Stort utvalg tetnings- og bærebåndsprofiler...