default logo

Jetex Pakningsfjerner

Pakningsfjerner fra Jetex er et meget mobilt og enkelt verktøy. Jetex pakningsfjerner brukes i olje & gass-industrien, offshore, maritimt m.fl. industrielle områder. Pakninger som er utslitt, inntørket, fastbrent eller hardnet i en pumpe eller ventil fjernes i løpet av sekunder ved hjelp av en jetstråle av vann, under høyt trykk. Dette gjør man enkelt og effektivt uten å skade ventiler, flenser eller andre deler i den aktuelle enheten man behandler med Jetex. Selve verktøyet er med sine 25 kg meget mobilt og enkelt pakket med alt tilbehør som er nødvendig for å utføre jobben on-site. Man trenger kunn vann fra springen.

Denne PDF filen er fra 2008 (ligger lokalt hos oss)