20
Chesterton 660 FG Silicone Lubricant

Næringsmiddelgodkjent silikonsmøring


Fordeler

  • Næringsmiddelgodkjent (NSF H1)
  • Lav viskositet
  • Smører og beskytter
  • Langvarig beskyttelse
  • Gjør overflater vanntette

DATABLAD Sikkerhetsdatablad FÅ ET TILBUD


Produktbeskrivelse


Dette er et rent, klart og fargeløst smøremiddel for matindustri som gir en beskyttende film av smøring for mekaniske deler og glidende overflater som er konstruert av plast, gummi eller plast/metall.

Typiske applikasjoner kan være plast-gir, transportsystemer av plast, diverse ruller, gummi pakninger eller kjeder med plastforinger. Da slikt utstyr som regel finnes i produksjonsbedrifter innen matvareindustrien, er smøremidlet nødt til å ha en rekke kvaliteter.

Chesterton 660 Silikon Smøring har for det første en veldig god temperaturtoleranse; fra -40°C grader opp til 205°C. Videre fungerer det som et løsemiddel samtidig som det er stabilt og gir langvarig beskyttelse. Smøremiddelet er heller ikke brannfarlig, det lager ikke flekker og inneholder ingen giftige stoffer.

Når det gjelder produkter rettet mot matvareprodusenter og farmasøytiske virksomheter, er A.W Chesterton dedikert til å følge de strengeste kvalitetsstandarder. Med avansert teknologi og nøyaktige kvalitetskontroller kan du være sikker på at produktet møter dine forventninger.

Alle Chesterton sine programmer har som mål å: ·

  • Være de mest pålitelige
  • Maksimere oppetid
  • Utvide levetiden til utstyr
  • Redusere totale kostnader

Produktet er tilgjengelig flere forpakninger; Aerosol Spray, 3.8 Liter, 20 Liter og 208 Liter.

Ta kontakt med vår Product Champion for mer informasjon!

Bård Lyslo
Bård Lyslo

Innesalg / hydraulikk

M. +47 41 21 68 46
E. bly@fuglesangs.no


Har du et spørsmål?

+47 22 54 20 00