20
Chesterton 900 GoldEnd Paste

Ikke herdende gjengepasta


Fordeler

  • Ikke herdende gjengepasta for tetning og smøring av gjenger
  • Giftfri
  • Beregnet på grove gjenger
  • For de mest krevende applikasjoner
  • Ikke etsende gjengepasta på tube
  • Max temperatur 260 C

DATABLAD Sikkerhetsdatablad FÅ ET TILBUD


Produktbeskrivelse


Chesterton 900 GoldEnd pasta med PTFE er en formbar ikke herdende gjengepasta av beste kvalitet. I motsetning til mange andre gjengepastaer forblir vår ikke etsende gjengepasta myk i lang tid etter påføring.

Det kommer av at de fleste tilsvarende produkter inneholder løsningsmiddel, derfor blir produktet hardt når løsningsmiddelet har fordunstet. Vårt produkt er så godt som fritt for løsningsmiddel og bruker i stedet ren mineralolje som holder pastaen myk og fleksibel i lang tid etter påføring. Ved bruk på gjenger gir vår gjengepasta deg enkel montering og demontering.

De blir tette av at PTFE smører og fyller alle ujevnheter. Den er ikke korrosiv og kan derfor brukes på gjenger av både plast og metall. Chesterton 900 GoldEnd ikke etsende gjengepasta smører gjenger under montering.

Det er en giftfri gjengepasta som gir tett forsegling. Vår ikke herdende gjengepasta gjør at gjengene åpnes lett igjen. Chesterton 900 GoldEnd pasta er beregnet på grove gjenger og kan brukes sammen med Chesterton 800 GoldEnd tape.

Det er en giftfri gjengepasta som er ikke herdende og ikke etsende. Chestertons 900 GoldEnd ikke herdende og ikke etsende gjengepasta passer til de mest krevende applikasjoner og kan brukes på temperaturer opp til 260°C.

Med denne ikke herdende gjengepastaen får du en giftfri gjengepasta uten flyktige løsningsmidler. Produktet anbefales for rørskjøter, pneumatiske koblinger og hydraulikkledninger som krever rask tetning og høy trykktoleranse. Kan anvendes på damp, ferskvann, saltvann, luft, drivstoff, kjølemiddel, mange syrer, alkalier, løsningsmiddel, gasser osv.

Produktet er tilgjengelig i flere forpakninger; 200g Tube, 500g Brush Top og 20 liters bøtte. Vi anbefaler 200g Tube fordi denne er enkel å ha med seg i det daglige og er svært enkel å påføre.

Ta kontakt med vår Product Champion for mer informasjon!

Bård Lyslo
Bård Lyslo

Innesalg / hydraulikk

M. +47 41 21 68 46
E. bly@fuglesangs.no


Har du et spørsmål?

+47 22 54 20 00