20
Chesterton 274 Industrial Degreaser

Avfettingsmiddel for industrien


Fordeler

  • Avfetting av metaller og andre harde overflater
  • Løser opp olje, fett, tjære og annet organisk smuss
  • Høyt flammepunkt
  • Kan erstatte mer helsefarlige løsningsmidler
  • Lav fordampning og lite lukt

DATABLAD Sikkerhetsdatablad FÅ ET TILBUD


Produktbeskrivelse


Chesterton 274 er et avfettingsmiddel for industrien av høy kvalitet. Det kan løse opp olje, fett, tjære og lignende smuss som vanligvis ville vært uløselig i vann. Dette produktet kan erstatte mange helsefarlige rensemidler som inneholder klorerte løsningsmidler.

Chesterton 274 avfettingsmiddel for industrien kan brukes på alle metaller og angriper heller ikke maling og plastikk. Ettersom det erstatter klorerte løsningsmidler som kan være farlige både for brukeren og miljøet er det et sikrere alternativ. Her får du et avfettingsmiddel for industrien som løser opp olje, fett og annet smuss på metaller, maskiner, kjøretøy, gulv og andre harde overflater.

Som et bedre alternativ til klorerte løsningsmidler avgir det lite lukt og har liten grad av fordampning. Flash Point er på 63°C og den er uoppløselig i vann. Du får et avfettingsmiddel for industrien som er utviklet for å gi deg renseevne sammen med et høyt flammepunkt, lavt fordampningsnivå og lite lukt.

Det er et lettvint alternativ til klorerte løsningsmidler da produktet kan brukes som det er og kan påføres på ulike måter ut ifra hva som passer best; enten spray, kost eller neddypping.

Det er mange ulike bruksområder for Chesterton 274 – metallproduksjon, bilverksteder, lakkeringsverksteder og skipsbyggerier. Det kan brukes som avfetting før maling og avfetting av utstyr før det skal demonteres for reparasjon og vedlikehold.

Det kan også brukes til å rense elektrisk utstyr dersom det ikke er strømførende. Produktet er et allsidig avfettingsmiddel for industrien som brukes som et alternativ til klorerte løsningsmidler og kan brukes i stedet for naftabaserte vaske- og avfettingsmidler, mineralsprit og parafin.

Produktet er tilgjengelig i flere forpakninger; Aerosol Spray, 20 Liter og 208 Liter.

Ta kontakt med vår Product Champion for mer informasjon!

Bård Lyslo
Bård Lyslo

Innesalg / hydraulikk

M. +47 41 21 68 46
E. bly@fuglesangs.no


Har du et spørsmål?

+47 22 54 20 00