default logo

Pumpesystem

Vi designer både enkle og komplette pumpesystem. Våre leveranser kan blant annet bestå av ferdig installerte systemer med rør, ventiler og intelligente styre- og overvåkingssystemer. Vår egenutviklet avanserte pumpestyring håndterer alternering, nivåregulering, tilbakemelding, tømming og logging av volum, driftstimer samt nivå. Vi har unike tetningsløsninger, tilpasset systemets driftsmiljø. Våre unike tetningsløsninger forlenger driftssikkerheten samt minsker vedlikehold og kostnader over lengre tid.