default logo

Pumper

Fuglesangs representerer flere av de ledende aktører innen pumper i verden. Vi kan levere pumper til de fleste applikasjoner hvor de mest typiske vil være; Kjølevannspumper, drenasje- og tømmepumper, prosesspumper, trykkøkningspumper og næringsmiddelpumper. Fuglesangs leverer komplette systemer inkludert ventiler, omformerdrift, instrumentering, rammeverk m.m. Under våre partnere  finner du direkte link til de viktigste pumpeleverandørene vi samarbeider med.


APPLIKASJONER & UTVALG