default logo

Kompositter

ARC fra Chesterton er komposittmaterialer vitenskapelig utviklet for beskyttelse av metall og betong fra slitasje, erosjon og korrosjon. Dette er kostbare utfordringer som de fleste av våre kunder opplever. Vi har særdeles lang erfaring, og bredde på våre løsninger med komposittmaterialer og behandling. Eksempelvis har vi innen kraftindustrien løst utfordringer innen slitasje, erosjon og korrosjon på overflater i demninger, overløpsrenner, sugerør, grinder, luker, ledeskovler, løpehjul og fangdammer blant annet i transformatorgroper.
ARC komposittmaterialer kan kombineres med varmeførende kabler som forebygger islegging på f.eks luker. Vi har meget god og bred erfaring med bruk av ARC produkter for utbedring av kavitasjons- og erosjonsskader på løpehjul i turbiner, inntaksventiler, ledeskovler og stagringer.
ARC komposittbehandling fra Fuglesangs gir langvarig forebyggende effekt.


APPLIKASJONER

Løsning og prosess ved tetning av betongflater.
Løsning og prosess ved skader på metall.