default logo

Vev Kompensatorer

VM Kompensatorer AS har i mer enn 30 år produsert fleksible slanger til luft og røykgasser. I 2008 utvidet de produktspekteret med vev-, stål- og gummi kompensatorer.

Disse produktene brukes til å ta opp termiske utvidelser, vibrasjoner og montasje forskyvninger i kanal- og rørsystemer. Vev kompensatorene kan designes i temperaturområdet -40 til 1000 °C. Bruksområder fra ren luft til aggressive røykgasser.

Vi bruker utelukkende råvarer fra internasjonalt anerkjente leverandører. Vev kompensatorer montert på ståldeler, sikrer hurtig og korrekt installasjon i kanalsystemer. Brukes ved høy temperatur og stor lufthastighet samt, luft med høyt støvinnhold. Designes med statisk eller dynamisk skjørt, som forhindrer at støvpartikler trenger seg inn i isolering og kompensator. Designet til å tåle drifts temperaturer fra -40 til 1000 °C.

 

Produktdatablad