default logo

Historikk

Løsninger til industrien igjennom flere generasjoner

1855

G.R.Fuglesangs Sønner etableres.

1916

Fuglesangs Limited AS blir etablert i Chr. Krohgsgt. 16 i Oslo, av Georg Richard Fuglesang og J. Jacob Fuglesang. Brødrene eier 50% hver av bedriften, og J. Jacob blir daglig leder.
Hovedvirksomheten er salg av bomull samt salg av stålbjelker, stålplater m.m. til grossister, industri og skipsverft.

1939

Det bygges nytt kontorbygg i Christian Krohgsgt. 16, og den gamle bygningen rives og blir senere gjenreist på Folkemuséet på Bygdøy i Oslo.

Fuglesangs-historikk-02

1957

Sønn av Georg Richard Fuglesang, Georg Richard Fay Fuglesang, kjøper ut sin onkels 50% eierskap i Fuglesangs Limited AS og blir eneeier og daglig leder av firmaet. Richard Fuglesang er på dette tidspunktet også eneeier og daglig leder av GR Fuglesangs Sønner AS, som produserer og selger Ajungilak produkter. Du kan lese mer utfyllende om denne perioden og Ajungilak på Norsk Industrimuseum sine websider her

Fotokilde: www.digitaltmuseum.no Fotograf: Svendsen, Stein R. | Norsk Teknisk Museum NTM 97/2-160

1965

Salg av stålplater øker, og Fuglesangs Ltd. AS blir en hoved-leverandør av stålplater til Aker-gruppen. I siste halvdel av 60-årene og begynnelsen av 70-årene formidler Fuglesangs Ltd. AS salg på mer enn 70.000 tonn stål pr. år.

1971

Hans Peter Fuglesang overtar daglig drift og diversifiserer blant annet selskapet mot andre tekniske produkter rettet mot offshore og industri.

1976

Firmaet blir enerepresentant for det belgiske diamantbor-selskapet Diamant Boart SA i Norge. Det bygges opp en betydelig virksomhet med salg og service til byggeindustrien. Produktene er bor, sagblad og maskiner.

1978

Fuglesangs Ltd. AS starter arbeidet med å utvikle en ny stål-kvalitet (Statoil Grade 1) for offshore installasjoner. Arbeidet ferdiggjøres i 1979 med Statoil, Aker Engineering, Fabrique de Fer og University of Gent som samarbeidspartnere.

1979

Første store offshore-kontrakt med leveranse av stålplatene til Gullfaks A-plattformen. Senere følger Gullfaks B og C, Sleipner, Snorre med flere.

1982

Etter hvert som norsk skipsbyggingsaktivitet følger en nedadgående trend rettes virksomheten inn mot tetningsteknikk. Dette innebærer hovedsakelig salg av Chesterton mekaniske tetninger, pakninger og beleggingsprodukter. Etterhvert øker også fokuset på salg & service av pumper og pumpesystem.

1986

Egen avdeling etableres i Skien.

1990

Georg Richard Fay Fuglesang dør 81 år gammel og bedriften eies nå 50/50 av hans 2 sønner Richard og Hans Peter Fuglesang.

1993

Firmaet mottar den belgiske Merkurius-prisen av HM prins Philip av Belgia for selskapets arbeid for å øke belgisk eksport av offshore-stål til Norge og andre land i Europa.
Bedriften flytter fra Chr. Krohgsgt. 16, til Nedre Skøyen vei 11 i Oslo.

1996

Hans Peter Fuglesang kjøper ut sin bror Richard og blir nå eneeier av selskapet.

2003

Fuglesangs Ltd. AS kjøper og innfusjonerer pumpefirmaet Pumpe & Maskinteknikk AS.

2009

Et heleid datterselskap etableres i Glasgow i Storbritannia, Fuglesangs UK Ltd. Firmaet får enerett på salg av Chestertons produkter til det industrielle markedet i Skottland, i tillegg til at selskapet allerede har rettighetene på det marine markedet i hele Storbritannia.

2012

Fuglesangs Ltd. AS endrer navn til Fuglesangs AS. Alexander Fuglesang tar over som daglig leder i selskapet.

2013

Fuglesangs AS utfisjonerer selskapet Fuglesangs Subsea AS. Det nye selskapet fokuserer på pumpesystem-leveranser til det sterkt voksende subseamarkedet.

2015

Fuglesangs AS og Fuglesangs Subsea AS flytter til et større og nyoppusset lokale i Caspar Storms vei 21 i Oslo.