default logo

Lukevarme

Isdannelser og fastfrysing av reguleringsluker er en utfordring mange av våre kunder står overfor i vinterhalvåret. Fuglesangs sine løsninger forhindrer fastfrysing og beskytter varmekablene på lukene mot isdannelse. Våre løsninger med bruk av ARC kompositt, hvor vi legger varmekablene på vannsiden av lukene, er en spesialitet vi har utført på flere større anlegg. Dette har beviselig økt driftssikkerheten på våre kunders anlegg, og gitt målbar energibesparelse. Dette gir også bedre varmefordeling i lukene. ARC kompositt kan også anvendes på sideskjold, lukegroper og på inntaksrister.


Lukevarme

Isdannelser og fastfrysing av reguleringsluker

Lukesylindre

Vi leverer alle typer sylindre.

Lense og kjøleanlegg

Vi leverer komplette system for lense og kjøleanlegg.

Servoer

Rustfrie hydrauliske servoer