default logo

Lense og kjøleanlegg

Vi leverer komplette system for lense og kjøleanlegg. Systemene fra Fuglesangs kan leveres  med automatisk  styring, alternering, overvåking, varsling og logging. Vi utfører også oppgradering av eksisterende anlegg med produkter som pumper, tetninger og styresystem samt at vi utfører service. Vi gjør denne type oppdrag på jevnlig basis, for en rekke kunder i det norske markedet, blant annet for EB kraftproduksjon, Hafslund og E-CO energi. Fuglesangs leveranser innebærer prosjektering, prosjektledelse samt installasjon av rør, ventiler og elektro.


Lukevarme

Isdannelser og fastfrysing av reguleringsluker

Lukesylindre

Vi leverer alle typer sylindre.

Lense og kjøleanlegg

Vi leverer komplette system for lense og kjøleanlegg.

Servoer

Rustfrie hydrauliske servoer