default logo

Vann, Avløp & Fjernvarme

Drift og vedlikehold av pumper og roterende utstyr er vanligvis 5 – 10 ganger dyrere enn investeringen. Ved fokus på rett løsning til brukeren kan man gjøre store besparinger.

Fuglesangs har hatt dette som misjon siden 1982 ved bruk av tetningsløsninger fra Chesterton og pumper fra anerkjente produsenter. Chesterton har i en årrekke arbeidet med optimalisering og utvikling av vedlikeholdsprodukter til denne sektoren og innehar mange utmerkelser og priser.

Våre oppdrag innenfor vann, avløp og fjernvarme er ofte vedlikehold, oppgraderinger eller utskifting av brukt utstyr, men vi leverer også robuste system til nye installasjoner.