Borregarrd Sarpsborg

Betongbeskyttelse for de mest utfordrende miljøer; syrer, kjemikalier, høye temperaturer, mekanisk slitasje. Chestertons avanserte komposittmaterialer håndterer de fleste applikasjoner.

Syrenøytraliseringstårn. Betongen forvitrer på grunn av surt miljø (So2). Forskjellige typer betongbeskyttelse utprøvd i avløpsrenner men har ikke gitt tilfredsstillende beskyttelse over tid.

Chestertons avanserte komposittmaterialer kan kombineres hvilket gir oss flere muligheter, både med tanke på applikasjoner og kostnadseffektivitet. Her kombinerer vi ARC 791 med ARC NVE (ekstra kjemikalie resistent)