God sommer 2021!

Fuglesangs AS | 15. jun 2021
4 minutter lesetid

 

Før vi ønsker dere alle en fin sommerferie, vil vi benytte muligheten til å presentere noen av våre flotte ansatte!

 

 

Frank Nymoen 

Hvor mange år har du jobbet i Fuglesangs? 35 år.

Hva er ditt beste minne fra jobben? Leveranse av pumpe og ventil til kraftstasjon. Kapasitet 3000 liter pr sekund med løftehøyde på 115 mtr.

Du har siden April begynt i en ny stilling, hva er dine nye oppgaver? Bredere presentasjon av våre tjenester/produkter til energiselskaper og leverandører til kraftverkindustrien.

Hvordan sikrer vi god kundeservice?  God responstid og holde avtaler.

 

 

 

Wenche Haakensen

Hva var din første jobb? Jeg jobbet helger og ferie på et gartneri mens jeg gikk på skolen.

Du har mange års erfaring innen pumpe industri, hva jobbet du med før du kom til Fuglesangs? Jeg har jobbet innen pumpe bransjen til sammen ca. 14 år, og har erfaring med å koordinere drift av vegnettet på kontrakt for Statens Vegvesen.

Hva er det beste med jobben? Å kunne hjelpe kunder. Gode kollegaer.

Hvordan sikrer vi god kundeservice? Informasjon, god oppfølging og bra kvalitet i alt vi gjør og alt vi selger.

 

 

 

Andreas Børre Larsen 

Hva er en ting du ikke klarer deg uten på kontoret? Gode kollegaer, kaffe og tyske fagbøker.

Hva går arbeidsstillingen din ut på?  Forretningsutvikler. Utvikle forholdet til kunder og leverandører og å bidra til at Fuglesangs blir enda bedre på å gjennomføre prosjekter.

Hvordan sikrer vi god kundeservice? Svare raskt og sette seg inn i kundens situasjon for å bidra til løse kundens utfordringer.