En pumpeløsning som tygger problemene i filler

Fuglesangs AS | 05. okt 2020
4 minutter lesetid

 

Under Korona-perioden har flere kommuner rapportert om ekstra problemer med våtservietter, noe som gjør at viktig personell på bruke uforholdsmessig tid på vedlikehold. Noen kommuner hadde imidlertid gode løsninger på plass i forkant.

I forbindelse med økt bruk av våtservietter under Korona-epidemien har flere kommuner gått ut med oppfordringer til publikum at man ikke kaster disse i toalettet. I Stavanger har man allerede hatt problemer ved tre avløpspumper på grunn av den økte bruken av engangshansker, filler, q-tips og annet søppel. Nå ber de, og flere kommuner over hele landet folk om å ikke bruke toalettet som avfallsdunk.

Filler

For et par år tilbake hadde man både i Bergen og på Nes kommuner allerede slitt med uønskede elementer i avløpsvannet, men her fant man en litt annerledes pumpeløsning som bokstavelig talt tygger unna problemene.

– Det var særlig vaskefiller men også enkelte andre fremmedlegemer som var problemet ved en av våre pumpestasjoner på Hjellestad. Disse hadde en tendens til å sette seg fast og gjøre at pumpene stoppet. Etter en dialog med firma Fuglesangs installerte vi for snart tre år siden en Vaughan kuttepumpe. Alle faste stoffer som kommer inn i pumpen, hakkes i stykker av en kutter, og de mindre faste stoffene pumpes lett av pumpehjulets sentrifugalvirkning. Vi har hittil ikke hatt et eneste tilfelle av tilstopping, forteller Stig Lykken Nygård, konstituert leder for avløpstransport ved Bergen Vann.

Sykehjem

Nygård forteller forøvrig at visse pumpestasjoner generelt har slike problemer og at dette gjerne er i forbindelse med sykehjem og eldrehjem, der det skjer uhell der filler og lignende saker havner i avløpet.

– Å rykke ut til pumpestasjoner blir dyrt i lengden, selve jobben med å fjerne fremmedelementer er ikke så krevende, men det går mye tid som heller kan brukes på andre oppgaver. Selv om Vaughan pumpa bruker noe mer energi enn andre pumper er det en lønnsom investering. Jeg ser ikke bort fra at det kan bli installert flere pumper av samme type andre steder. Det er noe vi vurderer løpende i mot hvor ofte vi har avbrudd, forteller Nygård.

 

Fra gulvet over pumpesumpen ved Fjellfoten RA, motor til kuttepumpe til venstre

 

Ved Fjellfoten Renseanlegg i Nes kommune hadde man inntil for to år siden problemer med at det dannet seg et tykt flyteteppe av våtservietter og andre elementer på overflaten i pumpesumpen på inntaket. Etterhvert ble det et problem for driften. Fjellfoten RA behandler avløpsvann fra hele kommunen, som ankommer urenset til sumpen via til sammen 68 pumpestasjoner.

– I ettertid har vi sett at sumpen trolig kunne vært bygget på en annen måte, kanskje med en omrører. Dette var ikke så enkelt å få montert i etterkant. Det første tiltaket som ble forsøkt var å bygges et returrør som sendte en delstrøm tilbake i sumpen. Tanken var å oppnå blanding. Dette førte imidlertid bare til flere problemer, forteller Terje Gjeddevann, fagansvarlig avløp i Nes kommune.

 

Vaughan kuttepumpe med motor

 

Vaughan

For to år siden installerte kommunen en Vaughan kuttepumpe i sumpen, som i tillegg inneholder to tørroppstilte pumper.

– Fordelen med kuttepumpa er at den har et spjeld, som gjør at den kjøres enten på mixing av sumpen eller på tømming. Når pumpa kutter bitene og de trekkes ned i sumpen kan de andre pumpene få tak i de, dermed er problemet løst, forteller Gjeddevann, som etter ca to års drift ikker har sett mer til flyteteppet, og behovet for vedlikehold er eliminert. Kuttepumpa går på autodrift, som betyr at den vekselvis kjører sirkulasjon eller regulær tømming. Fordi det blir noe mindre biter av restene ble driften av inntakssila noe endret, etter en periode har alt gått smertefritt.

– Vi lurte på om dette ville påvirke driften ellers. Vi har imidlertid ikke registrert noe slikt. Selv om pumpa koster noe mer enn en annen pumpe har det vært en god investering. Vi har i Korona perioden hatt problemer på pumpestasjonene med våtservietter og andre fremmedelementer, men pumpene på renseanlegget har klart seg bra, forteller Terje Gjeddevann.

Mer info: VA nytt