default logo

  Fisk & Havbruk

  Havbruk
  Robuste og gjennomtenkte løsninger er vesentlig for drift av utstyr i tøffe og utsatte miljøer. Med fagkompetanse som leverandør til maritimt og offshore har vi den beste forutsetning til å tilpasse og levere anlegg med god driftssikkerhet.

  Prosess og foredling
  Prosesskunnskap samt kunnskap om de forskjellige pumpetypers egenskaper er vesentlig ved valg av riktig utstyr. Feil valg av pumpe fører ofte til konsekvenser som gir høye ekstrakostnader. Kombinasjonen av vår ekspertise og produktportefølje gir oss en unik mulighet til å velge riktig løsning på:

  Sentrifugalpumper
  Inntakspumper, lense/spylepumper, kjølepumper, avløpspumper, kondensat og vaskepumper er alle eksempler på installasjoner for denne type pumper.

  Fortrengerpumper
  Ved behov for pumping av viskøse produkter og skånsom håndtering har vi stort utvalg å tilby.

  Tetningssystemer
  Som kjent skyldes 85% av pumpehavariene tetningslekkasje, som ofte fører til driftsstans. Vår solide kompetanse på området gjør at vi til enhver tid vil velge den mest riktige tetningsløsningen for din applikasjon.

  Kvernløsninger
  For håndtering av medier med faste partikler og fremmedlegemer hvor det er behov for oppmaling, leverer vi både Chopperpumper, maceratorer og kvernløsninger.

  Miksere
  Ved behov for miksing av produkter, enten i forbindelse med ferdigprodukt eller for å hindre sedimentering i tanker leverer Fuglesangs både komplette rørverksløsninger og Rotamix®.

  Kompositter
  Salter og klorider gir store utfordringer for produksjonsutstyr i stål samt betongkonstruksjoner. Ved bruk av avanserte keramiske kompositter til beskyttelse av overflaten kan man forlenge levetiden på utstyret betraktelig