default logo
27. mars 2018

Fluiten

Fuglesangs AS har startet et samarbeid med Fluiten på mekaniske tetninger og smøreoljesystem ihht API 682, dette for å tilby våre kunder en mer komplett portefølje

Fluiten er et Italiensk familieeid selskap etablert i 1962, og har utviklet API 682-tetninger siden 1997. Produktene testes og analyseres i en av de mest moderne, dynamiske testlabene i Europa, noe som har medført flere patenterte løsninger. I tillegg til å levere standard produkter, bruker Fluiten mye av tiden sin på å designe avanserte,tilpassede tetningsløsninger for kunder. Fluiten har levert sine prdukter til flere store oljeselskap og pumpeleverandører.

Sjekk deres nettside her